International classification of air filters

New international classification of air filters
according to ČSN EN 779:2012 and ČSN EN 1822:2010

EN 779   Moderate separation efficiency (Am) of synthetic dust (%)   Filter efficiency (Em) for 0.4 μm particles (%) Minimum efficiency (M.E. for 0.4 μm particles (%))
Filter group Filtration class
Coarse dust G1 50 < Am < 65
G2 65 < Am < 80
G3 80 < Am < 90
G4 90 < Am
  Semi-coarse dust M5 40 < Еm < 60
M6 60 < Em < 80
  Fine dust F7 80 < Em < 90 35
F8 90 < Em < 95 55
F9 95 < Em 70


EN 1822 Total value for MPPS particles (0.1–0.3 μm) Integral value for MPPS particles (0.1–0.3 μm)
Filter group Filter class Efficiency (%) Penetration (%) Efficiency (%) Penetration (%)
  Group E
EPA
E 10 ≥ 85 ≤ 15
E 11 ≥ 95 ≤ 5
E 12 ≥ 99.5 ≤ 0.5
  Group H
HEPA
H13 ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25
H 14 ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025
  Group U
ULPA
U 15 ≥ 99.999 5 ≤ 0.000 5 ≥ 99.997 5 ≤ 0.002 5
U 16 ≥ 99.999 95 ≤ 0.000 05 ≥ 99.999 75 ≤ 0.000 25
U 17 ≥ 99.999 995 ≤ 0.000 005 ≥ 99.999 9 ≤ 0.0001

Původní mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů

Skupina filtrů Třída filtrace
dle
ČSN EN 779/1822
Odlučivost (%)
Am (%), Em (%)
EUROVENT
4/5, 4/4
DIN 24185
DIN 24184
   Střední stupeň odloučení Am (%)
Filtry pro hrubý prach
(účinné pro částice 10 μm)

G

G 1
60
70
80
90
EU 1 EU 1

G 2

EU 2 EU 2
G 3 EU 3 EU 3
G 4 EU 4 EU 4
   Střední stupeň účinnosti Em (%)
Filtry pro jemný prach
(účinné pro částice 1 μm)

F


F 5

40
50
60
70
80
90
EU 5 EU 5

F 6

EU 6 EU 6
F 7 EU 7 EU 7
F 8 EU 8 EU 8
F 9 EU 9 EU 9
   Penetrace / účinnost (%)
Filtry pro mikročástice
(účinné pro částice 0,01 μm)

H (HEPA)

U (ULPA)

MPPS
85
90
95,0
97,0
 
99
99,5
99,7
 
99,9
99,95
99,97
 
99,99
99,995
99,997
 
99,999
99,9995
99,9997
 
99,9999
99,99995
99,99997
 
99,999995
NaCl Parafín
E 10 (EU 9)
Q
R

E 11

EU 10

E 12


H 13

EU 11
EU 12
R
S

H 14

EU 13 S

U 15

EU 14 T
U 16 U
U 17